Op werkdagen voor 15:00 uur besteld = vandaag nog verzonden!
Afschaffing kinderpardon

Afschaffing van het Kinderpardon. En nu dan?

Afschaffing van het Kinderpardon. En nu dan?

Afschaffing van het Kinderpardon. En nu dan?

Er werd een politiek akkoord bereikt. 630 kinderen in onzekere situatie kregen het mooiste nieuws: ze mogen nu definitief in Nederland blijven. Daarna wordt het Kinderpardon afgeschaft voor nieuwe gevallen en mag Nederland minder vluchtelingen opnemen. Het voelt dubbel.

Hoe Nederlands de kinderen zich in hun hart ook voelen, op papier zijn ze het niet. Al jarenlang leven honderden kinderen in de dreiging om uit het land te worden gezet. Ze zijn bang om teruggestuurd te worden naar een land dat ze niet kennen. Waar ze geen vriendjes en vriendinnetjes hebben. Voor 630 kinderen is daar een einde aan gemaakt. Ze krijgen een verblijfsvergunning, besloten de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Dat is nog eens mooi nieuws.

Onbegrijpelijke concessies

Defence for Children komt op voor kinderen zonder verblijfsvergunning. Ze laten weten verheugd te zijn over de vergeven verblijfsrechten en dat er een einde komt aan de onzekerheid en stress van een hoop kinderen. In ruil daarvoor worden echter 250 vluchtelingen per jaar minder opgenomen door Nederland. Een onbegrijpelijk besluit, vindt Defence for Children, omdat die twee niets met elkaar te maken hebben. “Er hoeft geen ruimte te worden gemaakt voor de gewortelde kinderen. Zij waren al hier en horen hier thuis.” Ook Groenlinkser Bram van Ojik vindt het onbegrijpelijk en noemt het ‘miezerige koehandel’. De SP komt eveneens in opstand en noemt het besluit “genant” en “een wrage uitruil om VVD tevreden te houden”, aldus kamderlid Jasper van Dijk.

Een zware verantwoordelijkheid

Joël Voordewind is de geestelijk vader van het kinderpardon. In 2010 kreeg hij als Kamerlid van de ChristenUnie de portefeuille migratie en asiel. Sindsdien zet hij zich in voor de zwakkeren in de samenleving. Het terugbrengen van het aantal vluchtelingen is een concessie die hem pijn doet. Toch legt hij uit dat er een verschil is. “De mensen waar het nu om gaat, weten nog niet dat ze eventueel naar Nederland kunnen of hier kunnen blijven. Maar de kinderen die nu nog onder het pardon vallen, zíjn geworteld in dit land. Die spreken de taal, hebben hun vriendjes hier, zitten hier op school en kennen de Nederlandse cultuur. Ik voel een zware verantwoordelijkheid voor hen.” Voordewind is dus blij met het besluit, omdat hij hier jarenlang voor heeft gestreden. Leer meer over het Kinderpardon via de #Boos DOCU van Tim Hofman: 'Terug naar je Eige Land'. Het gaat over Nederlandse kinderen die uitgezet worden of uitgezet zijn. “De kinderen leven in angst. Ze zijn bang om teruggestuurd te worden naar een onbekend land. Zonder vriendjes en vriendinnetjes"

Afschaffen Kinderpardon: wat betekent dit?

Veel mensen denken dat het Kinderpardon een blijvende oplossing is voor kinderen in Nederland zonder verblijfsvergunning. Dat is niet zo. De meeste kinderen die hiervoor in aanmerking willen komen, worden namelijk afgewezen, ondanks het feit dat ze langer dan vijf jaar in het land zijn. Een grote reden voor de afwijzingen is het zogenaamde ‘meewerkcriterium’. In 2016 kreeg maar één kind een vergunning, in 2017 waren dit er twee. De afschaffing van het Kinderpardon voor nieuwe gevallen zal dus geen enorme impact hebben. Wat vanaf nu precies gaat gebeuren met de langdurig verblijvende kinderen, zal eind volgend week worden gepubliceerd. De zaken van de kinderen die buiten de regeling vallen, zullen in ieder geval opnieuw beoordeeld worden door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).